Our plants (sample)

Nos plantes prestiges

Les plantes prestiges en terre

Arrange by :
  • Name
  • Price
  • Price
  • Size
  • Size

Acer griseum

Common name :
Paperbark maple, Cinnamon maple

Size :
300 to 400 cm cm

Price :
765 Euros Euros

Acer palmatum

Dissectum Garnet

Common name :
Japanese maple

Size :
200 to 250 cm cm

Price :
548 Euros Euros

Acer platanoides

Globosum

Common name :
Norway maple

Size :
400 to 500 cm cm

Price :
640 Euros Euros

Carpinus betulus

Fastigiata

Common name :
Common hornbeam

Size :
500 to 600 cm cm

Price :
738 Euros Euros

Catalpa bignonioides

Aurea

Common name :
Golden Indian bean tree

Size :
350 to 400 cm cm

Price :
450 Euros Euros

Cedrus atlantica

Glauca pendula

Common name :
Weeping blue Atlas cedar

Size :
250 to 300 cm cm

Price :
820 Euros Euros

Cedrus atlantica

Glauca

Size :
500 to 600 cm cm

Price :
1594 Euros Euros

Cedrus deodara

'Pendula'

Common name :
Weeping deodar cedar

Size :
250 to 300 cm cm

Price :
(SOLD) 754 Euros Euros

Cornus controversa

Common name :
Wedding cake tree

Size :
350 to 400 cm cm

Price :
781 Euros Euros

Fagus sylvatica

Tricolor

Common name :
European beech

Size :
350 to 400 cm cm

Price :
957 Euros Euros

Gleditsia triacanthos

Sunburst

Common name :
Golden honey locust

Size :
400 to 450 cm cm

Price :
691 Euros Euros

Koelreuteria paniculata

Common name :
Pride of India

Size :
200 to 250 cm cm

Price :
160 Euros Euros

Liquidambar styraciflua

Common name :
American sweetgum

Size :
500 to 600 cm cm

Price :
850 Euros Euros

Liriodendron tulipifera

Common name :
Tulip tree

Size :
500 to 600 cm cm

Price :
785 Euros Euros

Magnolia soulangeana

Susan

Common name :
Magnolia Susan

Size :
300 to 400 cm cm

Price :
632 Euros Euros

Malus

John Downie

Common name :
John Downie crab apple

Size :
350 to 400 cm cm

Price :
315 Euros Euros

Parrotia persica

Common name :
Persian ironwood

Size :
500 to 600 cm cm

Price :
1560 Euros Euros

Pinus heldreichii

Satellit

Common name :
Bosnian pine

Size :
350 to 400 cm cm

Price :
1142 Euros Euros

Pinus sylvestris

Watereri

Common name :
Walter pine

Size :
150 to 200 cm cm

Price :
477 Euros Euros

Prunus laurocerasus

Etna

Common name :
Etna cherry laurel

Size :
150 to 200 cm cm

Price :
125 Euros Euros

Sophora japonica

Pendula

Common name :
Weeping Japanese pagoda tree

Size :
250 to 300 cm cm

Price :
400 Euros Euros

Taxus cuspidata

Common name :
Japanese yew

Size :
175 to 200 cm cm

Price :
855 Euros Euros

Press reviews